Bli frivillig for Håpets katedral

 

Din innsats nytter! Vi skal bygge Håpets katedral og trenger din hjelp, enten du vil bruke mye eller lite tid. Din kompetanse er viktig for oss, både den formelle og den uformelle. Du kommer også til å lære noe nytt som deltaker i dette grensesprengende prosjektet.

IMG_0814 (1).JPG

Som frivillig i Håpets katedral får du:

  • Delta i et nettverk av engasjerte, nyskjerrige, flotte mennesker

  • Innføring og veiledning i de oppgavene som skal utføres

  • Velge om du vil gjøre sosialt dugnadsarbeid (rydde, ordne, lage mat, kaffekoking og vaffelsteking), konkret byggearbeid (pram og katedral) eller andre oppgaver som feks oversette tekster til engelsk, poste nyheter på sosiale medier, holde foredrag om Håpets katedral, etc.

NB. Som frivillig for Håpets katedral må du selv påse at du er forsikret, da vi ikke har kollektiv ulykkesforsikring for våre frivillige. All deltakelse skjer på eget ansvar.

 

Bli frivillig:

Navn (Fornavn/etternavn) *
Navn (Fornavn/etternavn)
Når kan du bidra?